1.jpeg
Agenda
24-8
oefenwedstrijd MO14-3
24-8
veldreservering
31-8
veldreservering
Bekijk de volledige agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Sportiviteit en respect

In de sport komen veel situaties voor waarbij het respecteren van waarden en normen van de vereniging en de hockeysport nadrukkelijk aandacht vraagt. Die situaties doen zich uiteraard voor tijdens een wedstrijd of training. Denk dan aan vragen als: Hoe ga je als sporter om met een agressieve teamgenoot? Hoe ga je als ouder om met onsportief gedrag van kinderen? Wat is een respectvolle houding als speler en coach ten aanzien van de arbitrage? Maar ook in veel situaties buiten het veld is aandacht voor de waarden en normen van MHCT van belang. Hoe stel je je op ten opzichte van vrijwilligers? Hoe ga je als coach om met een jonge sporter die niet goed mee kan komen in de groep? Hoe gaan we om met andermans spullen en eigendommen van de vereniging? 

Op het terrein van MHCT gelden de MHCT-huisregels. Wanneer deze huisregels niet worden nageleefd kan het bestuur spelers, ouders, supporters en andere bezoekers hierop aanspreken. Voor vraagstukken rondom Sportiviteit & Respect gerelateerd aan wedstrijden of trainingen is de Commissie Sportiviteit & Respect opgericht. In de bijlage lees je meer over de huisregels en de Commissie Sportiviteit & Respect.

MHCT huisregels:

1.  Samen maken we de club! Respect voor de vrijwilliger: Commissieleden, barhoofden, trainers, coaches, bestuursleden, scheidsrechters en alle andere vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor MHCT. De vereniging draait volledig op hun inzet. Zij verdienen dan ook een respectvolle benadering. Van spelers en ouders wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd bijdragen aan het reilen en zeilen van de club.

2.  Hockey is een teamsport: Gedraag je als een goede teamspeler. Scheld bijvoorbeeld niet op medespelers, tegenstanders of scheidsrechters. Iedereen staat voor zijn plezier op het veld. Draag daarnaast actief bij aan de organisatie van het team. Meld ruim van te voren af indien uw kind niet kan deelnemen aan een wedstrijd of training.

3.  Sportief is onze basishouding: Speel het hockeyspel altijd op een sportieve manier. Het is een mentaliteit, maak het tot je basishouding. Blijf altijd sportief naar de tegenstander, de scheidsrechter en je medespelers. Dat geldt ook voor onze supporters. Moedig spelers op een positieve manier aan. Dan blijft hockey leuk voor hen en voor u.

4.    De scheidsrechter verdient ons respect: Benader scheidsrechters altijd respectvol en positief. Zij staan vrijwillig op het veld met de intentie de wedstrijd zo goed mogelijk te leiden. En weet u het beter? Meld u dan aan bij de scheidsrechterscommissie.

5.  Het clubtenue, bitjes en scheenbeschermers: MHCT’ers zijn verplicht om tijdens de wedstrijden het officiële MHCT tenue te dragen. Sponsoring van tenues of andere teamkleding is mogelijk, maar pas na overleg met en toestemming van het bestuur. Bitjes en scheenbeschermers zijn verplicht, zonder deze bescherming is deelname aan een wedstrijd of training niet toegestaan.

6.  Fietsen in het rek: Heeft uw fiets een wiel, dan past die in het fietsenrek. Het is niet toegestaan om fietsen elders te stallen.

7. Viervoeters aangelijnd: Hondenbezitters worden verzocht honden alleen aangelijnd mee te nemen naar de club.

8.  Muziekboxen: Het gebruik van muziekboxen is op en rond de velden slechts zéér beperkt toegestaan. We hechten aan een goede relatie met onze directe buren.

9.  Opgeruimd staat netjes: Gezelligheid gaat soms gepaard met rommel. Niet erg, maar ruim het gelijk op en spreek elkaar hier op aan. Er zijn voldoende vuilnisbakken. 

10.  Bardiensten draaien we allemaal: Bij MHCT draaien alle (ouders van) leden circa één keer per jaar een bardienst. 

11. Alcohol volgens de regels: Op zaterdag wordt er pas na 15.00u alcohol geschonken, op zondag niet eerder dan 12.00u. Alcohol is alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar of ouder en het doorgeven van alcohol aan jeugd onder de 18 jaar is niet toegestaan. Teveel op? Het barpersoneel kan besluiten geen alcohol meer te schenken indien je gedrag daartoe aanleiding geeft.

12.  Consumpties van de club: Het is niet toegestaan om zonder overleg met het bestuur eigen consumpties te nuttigen.

13.  Roken: Wij streven naar een rookvrije generatie. Op jeugdspeeldagen is het verboden te roken op te terrein van MHCT

14.  Drugs is niet toegestaan: Het gebruik van hard- of softdrugs op het terrein van MHCT is niet toegestaan.

15.  Geweld: Het is verboden om geweld te gebruiken of ermee te dreigen. Indien nodig zal aangifte worden gedaan door of namens het bestuur.

16.  Eigen risico: Het gebruik van de ruimten van het clubhuis is op eigen risico. MHCT is ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

17.  Verwijdering: Wie zich niet houdt aan bovenstaande huisregels kan door of namens het bestuur worden verzocht het MHCT terrein te verlaten. Alle huisregels zijn terug te vinden op www.mhct.nl.